CERERE DE PREÎNSCRIERE
în grupa mică, an școlar 2021-2022

Subsemnatul(a) domiciliat (ă) în localitatea str nr. bl. sc. ap. judeţ telefon: e-mail: , vă rog să aprobaţi preînscrierea fiului meu / fiicei mele în anul şcolar 2021-2022 la LICEUL „DON ORIONE” din ORADEA, în grupa mică.
Menţionez că fiul meu / fiica mea: împlinește/a împlinit 3 ani la data
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că fiul meu / fiica mea va fi declarat(ă) înscris(ă) în grupa mică la Grădinița „Don Orione” în limita locurilor disponibile.

Data