CERERE DE PREÎNSCRIERE
în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Subsemnatul(a) domiciliat (ă) în localitatea str nr. bl. sc. ap. judeţ telefon: e-mail: , vă rog să aprobaţi preînscrierea fiului meu / fiicei mele în anul şcolar 2021-2022 la LICEUL „DON ORIONE” din ORADEA, în clasa pregătitoare.
Menţionez că fiul meu / fiica mea:
este înscris(ă) în prezent la Grădinița
împlinește/a împlinit 6 ani la data
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că fiul meu / fiica mea va fi declarat(ă) preînscris(ă) în clasa pregătitoare la Liceul „Don Orione” în limita locurilor disponibile

Data