CERERE DE PREÎNSCRIERE
în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

Subsemnatul(a) domiciliat (ă) în localitatea str nr. bl. sc. ap. judeţ telefon: e-mail: , vă rog să aprobaţi preînscrierea fiului meu / fiicei mele având CNP în anul şcolar 2024-2025 la LICEUL „DON ORIONE” din ORADEA, în clasa pregătitoare.
Menţionez că fiul meu / fiica mea:
este înscris(ă) în prezent la Grădinița
împlinește/a împlinit 6 ani la data
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că fiul meu / fiica mea va fi declarat(ă) preînscris(ă) în clasa pregătitoare la Liceul „Don Orione” în limita locurilor disponibile

Data

* Nota
- Inscrierile cu CNP invalid nu vor fi luate in considerare
- Inscrierile efectuate inainte de ora 08.00 - 02.10.2023 nu vor fi luate in considerare
- Prin trimiterea cererii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de prezentul formular